خانم دکترسحرجمشیدی نوید
 
مدرک علمی :  دکترای داروسازی عمومی
 
آدرس پستی : کرمانشاه- بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار– دانشکده داروسازی
 
کد پستی : 6734667149 - صندوق پستی 1673-67145
 
تلفن تماس: 4276480 – 0833  داخلی : 
 

تاریخ بروزرسانی : ۳۰ آبان ۱۳۹۴ ۱۲:۰۵