دکتر امیر کیانی

      دکترامیر کیانی
 
   عضو هیات علمی گروه داروشناسی و سم شناسی

    مرتبه علمی : استادیار
 
    رشته تحصیلیسم شناسی
 
    تلفن : 34266780 و 34276489 -083       داخلی : 240
 
    نمابر: 34276493-083
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
   کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
   پست الکترونیکی :

 

 

 

Dr.Kiani

 


تاریخ بروزرسانی : ۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱۰:۱۷