معرفی معاونت اداری مالی

 

                  دکتر احمد محمدی فرانی
 
   عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی،سم شناسی وخدمات دارویی
 
    مرتبه علمی : دانشیار
 
    رشته تحصیلی فارماکولوژی
 
    درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 

    تلفن :  34276483 و34276489-083      داخلی 248

    نمابر: 34276493-083
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
 amohammadifa@kums.ac.ir

Dr.Mohammadi farani

 Curriculum

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰