دکترامیر کیانی
 
   عضو هیات علمی گروه فارماکولوژی،سم شناسی وخدمات دارویی
 
    مرتبه علمی : استادیار
 
    رشته تحصیلیسم شناسی
 
    تلفن : 4266780 و 4276489 -0833       داخلی : 228
 
    نمابر : 4276493-0833
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :

 

 

 

Dr.Kiani

 


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۲۲