دکتر احمد محمدی فرانی
 
   عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی،سم شناسی وخدمات دارویی
 
    مرتبه علمی : دانشیار
 
    رشته تحصیلی فارماکولوژی
 
    درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 

    تلفن :  4276483 و4276489 -0833      داخلی 231

    نمابر: 4276493-0833
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
 amohammadifa@kums.ac.ir

Dr.Mohammadi farani

 Curriculum

 


تاریخ بروزرسانی : ۶ دی ۱۳۹۵ ۰۸:۵۲